فرصت شغلی جدید

علاقمندان جهت همکاری با صنایع آذر فولاد امین میتوانند با تکمیل و ارسال فرم مشخصات اعلام آمادگی نمایند.