afa
1401/01/29

شناسایی و ارزیابی تامین کنندگان

مجموعه شرکت های (آذر فولاد امین/ فولاد امیر آذربایجان /ارس تارلا امین/ارس تارلا امیر/پارلا تجارت امین/گوزل طبیعت ارس) در نظر دارد توانمندی شرکت های داخلی در حوزه ساخت و تولید ، تامین مواد، قطعات و تجهیزات و خدمات مورد نیاز را مورد شناسایی و ارزیابی قرارداده و با توجه به توانمندی و رتبه اخذ شده و سطح همکاری از خدمات آنها بهره مند گردد. لذا خواهشمند است ، اشخصاص حقیقی و حقوقی که توانمندی لازم را جهت همکاری با این مجموعه دارند جهت ارتباط با واحد ارزیابی تامین کنندگان با شماره 04133335050 داخلی 2282-2281 و نیز شماره واتساپ 09045284830 و 09045284831 جهت راهنمایی ارتباط برقرار نمایند.

afa