EN
۲۵ شهریور ۱۳۹۵
#8
1535تومان
#10
1520تومان
#12
1485تومان
#14
1485تومان
#16
1485تومان
#18
1485تومان
#20
1485تومان
#22
1485تومان
#25
1485تومان
#28
1485تومان
#32
1485تومان

  آذر فولاد امین تولیدکننده انواع میلگرد

   

   

  آذر فولاد امین تولیدکننده انواع میلگرد

  تولید کننده و صادر کننده برتر میلگرد

  (از سایـز ۸ الـــی ۳۲) و مقاطع فـــــــولادی

  تولید کننده و صادر کننده برتر میلگرد

  شرکت آذر فولاد امین تولیدکننده انواع میلگرد

  دارای گواهینامه ISO 9001:2008

  از شرکت QA-Technic آلمان

  شرکت آذر فولاد امین تولیدکننده انواع میلگرد
  *لیست قیمت محصولات
  ۲۵ شهریور ۱۳۹۵
  آج دار مارپیچ
  #8
  1535 تومان
  آج دار مارپیچ
  #10
  1520 تومان
  آج دار جناقی
  #12
  1485 تومان
  آج دار جناقی
  #14
  1485 تومان
  آج دار جناقی
  #16
  1485 تومان
  آج دار جناقی
  #18
  1485 تومان
  آج دار جناقی
  #20
  1485 تومان
  آج دار جناقی
  #22
  1485 تومان
  آج دار جناقی
  #25
  1485 تومان
  آج دار جناقی
  #28
  1485 تومان
  آج دار جناقی
  #32
  1485 تومان