EN
۲۷ مهر ۱۳۹۵
#8
1560تومان
#10
1545تومان
#12
1510تومان
#14
1510تومان
#16
1510تومان
#18
1510تومان
#20
1510تومان
#22
1510تومان
#25
1510تومان
#28
1510تومان
#32
1510تومان

  آذر فولاد امین تولیدکننده انواع میلگرد

   

   

  آذر فولاد امین تولیدکننده انواع میلگرد

  تولید کننده و صادر کننده برتر میلگرد

  (از سایـز ۸ الـــی ۳۲) و مقاطع فـــــــولادی

  تولید کننده و صادر کننده برتر میلگرد

  شرکت آذر فولاد امین تولیدکننده انواع میلگرد

  دارای گواهینامه ISO 9001:2008

  از شرکت QA-Technic آلمان

  شرکت آذر فولاد امین تولیدکننده انواع میلگرد
  *لیست قیمت محصولات
  ۲۷ مهر ۱۳۹۵
  آج دار مارپیچ
  #8
  1560 تومان
  آج دار مارپیچ
  #10
  1545 تومان
  آج دار جناقی
  #12
  1510 تومان
  آج دار جناقی
  #14
  1510 تومان
  آج دار جناقی
  #16
  1510 تومان
  آج دار جناقی
  #18
  1510 تومان
  آج دار جناقی
  #20
  1510 تومان
  آج دار جناقی
  #22
  1510 تومان
  آج دار جناقی
  #25
  1510 تومان
  آج دار جناقی
  #28
  1510 تومان
  آج دار جناقی
  #32
  1510 تومان