EN
۸ شهریور ۱۳۹۵
#8
1550تومان
#10
1540تومان
#12
1520تومان
#14
1520تومان
#16
1520تومان
#18
1520تومان
#20
1520تومان
#22
1520تومان
#25
1520تومان
#28
1495تومان
#32
1520تومان

  آذر فولاد امین تولیدکننده انواع میلگرد

   

   

  آذر فولاد امین تولیدکننده انواع میلگرد

  تولید کننده و صادر کننده برتر میلگرد

  (از سایـز ۸ الـــی ۳۲) و مقاطع فـــــــولادی

  تولید کننده و صادر کننده برتر میلگرد

  شرکت آذر فولاد امین تولیدکننده انواع میلگرد

  دارای گواهینامه ISO 9001:2008

  از شرکت QA-Technic آلمان

  شرکت آذر فولاد امین تولیدکننده انواع میلگرد
  *لیست قیمت محصولات
  ۸ شهریور ۱۳۹۵
  آج دار مارپیچ
  #8
  1550 تومان
  آج دار مارپیچ
  #10
  1540 تومان
  آج دار جناقی
  #12
  1520 تومان
  آج دار جناقی
  #14
  1520 تومان
  آج دار جناقی
  #16
  1520 تومان
  آج دار جناقی
  #18
  1520 تومان
  آج دار جناقی
  #20
  1520 تومان
  آج دار جناقی
  #22
  1520 تومان
  آج دار جناقی
  #25
  1520 تومان
  آج دار جناقی
  #28
  1495 تومان
  آج دار جناقی
  #32
  1520 تومان