1401/12/09

فولاد bh چیست؟ همه چیز درباره فولاد bh

فولادهای قابل  پخت (BH) فولادهای با استحکام بالا معمولی هستند که اثر سخت شدن را نشان می‌دهند. فولادهای BH افزایش استحکام تسلیم را پس از مهرزنی در دمای اتاق و به دنبال آن پردازش از طریق یک چرخه حرارتی قابل مقایسه با مشخصات زمان - دمای مورد استفاده در پخت رنگ، تقریبا 170 درجه سانتیگراد به مدت 20 دقیقه نشان می دهند. سختی پخت با تعیین شاخص سخت شدن پخت مشخص می‌شود.

گریدهای فولادی Bake Hardenable دارای قدرت تسلیم در حمل و نقل از کارخانه‌های فولاد 180 MPa تا 300 MPa (تقریبا 25 ksi تا 45 ksi) هستند. نمرات در سطوح مقاومت پایین‌تر می‌توانند با روکش سطح کلاس A تولید شوند و در کاربردهایی که مقاومت فرورفتگی در ورق فولادی نازک مورد نظر است، استفاده می‌شوند. 

کاربردهای فولادهای BH با استحکام بالاتر شامل قطعات ساختاری است که سطح کلاس A مورد نیاز نیست. استحکام بالاتر پس از شکل‌دهی و پخت دلیلی است که خودروسازان ممکن است از آن‌ها در کاربردهای ساختار بدنه استفاده کنند و به طور بالقوه به تلاش‌های سبک وزن خودرو کمک کند.

 

 

 

 

این گریدها زمانی که کرنش 2% وارد می‌شود، چه از طریق مهر زنی یا در طول آزمایش کشش، که شبیه به IF-HS مقاوم در برابر فرورفتگی است، تقریبا 30 مگاپاسکال سخت می‌شوند. برخلاف IF-HS، چرخه پخت رنگ پس از شکل ‌گیری منجر به افزایش قدرت تسلیم اضافی می‌شود. حداقل افزایش استحکام از پخت توسط برخی خودروسازان 20 مگاپاسکال تا 35 مگاپاسکال تعیین شده است که پس از اعمال سطح مشخصی از کرنش اندازه گیری می‌شود.

استحکام تسلیم بالاتر به طور مستقیم عملکرد فرورفتگی را بهبود می‌بخشد. اگرچه گریدهای BH و گریدهای IF-HS همتای آن‌ها ممکن است استحکام تسلیم و ضخامت مشابهی داشته باشند، فولادهای سفت ‌شونده پخت به دلیل افزایش استحکام تسلیم ناشی از عملیات پخت رنگ، مقاومت بالایی در برابر فرورفتگی نشان می‌دهند.

فریت فاز ریزساختاری اصلی فولادهای BH است. تقویت چرخه پخت رنگ به دلیل مقدار کنترل شده کربن باقی مانده در محلول جامد (در حدود 25 پی پی ام) هنگام خروج فولاد از کارخانه تولید است. در دمای پخت پس از تشکیل قطعه، کربن محلول برای پین کردن هر گونه دررفتگی آزاد ایجاد شده از مهر زنی تغییر مکان می‌دهد. این امر استحکام تسلیم قطعه تشکیل شده را برای افزایش مقاومت در برابر فرورفتگی افزایش می‌دهد. شکل پذیری آسیب نمی‌بیند، زیرا افزایش استحکام پس از مهر زنی رخ می‌دهد.

 

 

 

 

بیشتر گریدهای پیشرفته فولاد با استحکام بالا (AHSS) نیز اثر سخت شدن پخت را نشان می‌دهند و از یک سیکل حرارتی مناسب، استحکام تسلیم 40 مگاپاسکال تا 120 مگاپاسکال افزایش می‌یابد. گریدهای AHSS با فولادهای سخت ‌شدنی سنتی طبقه‌ بندی نمی‌شوند، زیرا ویژگی‌ها و کاربردهای اولیه آن ها معمولا متفاوت است، اما نه منحصرا. یک استثنا برخی از فولادهای فاز دوگانه (DP) موجود با سطح کلاس A هستند که به عنوان پانل های پوستی برای ترکیب مقاومت عالی در برابر فرورفتگی با مزایای سبک وزن استفاده می‌شوند.

تگ ها :

#فولاد